Taking too long? Close loading screen.
به وبسایت مرکز تخصصی طب کار ایمن طب اروند خوش آمدید

متفاوت بودن را تجربه کنید

خدمات تخصصی طب کار

رشته تخصصی طب کار شاخه ای از پزشکی است که به پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان بیماری های مرتبط با کار در شاغلین و همچنین عوارض ناشی از مواجهات محیطی در افراد جامعه می پردازد رسالت و هدف اصلی طب کار حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روحی و روانی افراد شاغل در بهترین شرایط می باشد. متخصصین طب کار و پزشکانی که در این زمینه فعالیت دارند، با شناختی که از محیط کار، فرآیند کاری، خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و نیز تأثیر این عوامل بر سلامت می گذارند، از طریق بررسی و ارزیابی محیط کار، معاینات دوره ای و غربالگری باعث تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری ها و آسیب های ناشی از کار می شوند. بنابراین از این طریق باعث کنترل بیماری ها و آسیب های شغلی شده و از بروز موارد مشابه، پیشگیری می کنند.

طب کار