Taking too long? Close loading screen.
به وبسایت مرکز تخصصی طب کار ایمن طب اروند خوش آمدید

دانستن کافی نیست

فیلم های آموزشی، بهداشتی و درمانی

امروزه در دانشگاه ها دروس پایه رشته های علوم پزشکی بسیار مهم است و با توجه به پیشرفت فراوان رشته های علوم پزشکی و افزایش تعداد دارندگان مدارک پزشکی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، مامایی و سایر رشته های علوم پزشکی در کشور عزیزمان، آموزش های علوم پزشکی می تواند کمک شایانی به دانشجویان رشته های علوم پزشکی بکند.

آموزش اندازه گیری فشار خون

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

قلب و دستگاه گردش خون

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

آشنایی با ساختار قلب

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

امواج نوار قلب

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

تفسیر نوار قلب ۲

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

تفسیر نوار قلب ۱

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

خود ایمنی

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ساختار گوش

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ساختار چشم

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

اهمیت طب کار در صنایع

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ایمنی در سفر

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

سلامت کارکنان اداری

۵/۵
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin