Taking too long? Close loading screen.

معاینات بازگشت به کار

 
معاینات بازگشت به کار به صورت تخصصی با هدف تعیین وضعیت کلی سلامت شغلی فرد انجام می‌گردد. هرگاه به علل گوناگون مانند مرخصی دراز مدت ترک شغل و بیماری و حوادث، فرد مدتی زیاد از محیط کار دور باشد بهتر است پیش از آغاز دوباره کار از او معاینه ای توسط متخصص طب کار انجام شود زیرا ممکن است در این مدت شرایط جسمانی فرد، با شرایط لازم برای کار مغایرت پیدا کرده و دیگر شخص برای آن کار مناسب نباشد.
جهت تسهیل در انجام، خواشمند است در خصوص معاینات بازگشت به کار ، فرم مربوطه که در ذیل این صفحه قرار گرفته را دانلود و پس از تکمیل آن توسط واحد ایمنی و دریافت نامه معرفی از کارفرما یا پیمانکار به انضمام مدارک پزشکی خود، با گرفتن وقت قبلی به مرکز مراجعه فرمایید.
 
دانلود معرفی نامه انجام معاینات سلامت شغلی بازگشت به کار

یک پاسخ بنویسید

avatar
بارگزاری تصاویر
 
 
 
بارگزاری فایل صوتی یا ویدیو
 
 
 
بارگزاری سایر فایلها
 
 
 
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن